Muziek maken -in dit geval piano spelen- is leuk en heeft een positieve invloed op de intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen.

Het lezen van 2 notenbalken, 10 vingers die leren onafhankelijk te bewegen, 2 benen die pedalen bedienen, het zorgt ervoor dat onze hersenen op volle toeren draaien! Het is wetenschappelijk bewezen dat behalve onze motoriek het IQ-niveau stijgt. Door pianospelen wordt het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Zowel bij kinderen als volwassenen.

Hoe komt dit?

Uit hersenonderzoeken is gebleken dat bij pianospelende kinderen de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoel) sterker met elkaar verbonden raken dan bij niet pianospelende kinderen. deze resultaten ontstaan doordat piano spelen een positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen. Het verbetert het vermogen van neuronen om onderlinge verbindingen aan te maken hetgeen bepalend is voor  het intelligentieniveau.